Sztuka przemawiania i perswazji

Już starożytni Grecy i Rzymianie wiedzieli, jak bardzo ważne jest umiejętność przemawiania. Sztuka przemawiania może być naturalnym talentem, ale można jej też się nauczyć uczestnicząc w specjalistycznych warsztatach.   Talent czy wyuczone umiejętności? Już w okresie dzieciństwa można uczyć umiejętności wygłaszania publicznych przemówień. Oczywiście, organizatorzy...